หนอนท่อต้นคริสต์มาส

หนอนท่อต้นคริสต์มาสมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Spirobranchus Giganteus อาศัยอยู่ในมหาสมุทร มีเกลียวที่งดงามคล้ายขนนกยื่นออกมาจากลำตัว เมื่อรวมกันดูคล้ายกับต้นคริสต์มาสต้นเล็กๆ ขนนกที่ยื่นออกมาจากศูนย์กลางกระดูกสันหลังเรียกว่า Radioles สามารถใช้สำหรับหายใจ มีความสูงไม่ถึง 4 เซนติเมตร มีหลายสี เช่น สีส้ม สีเหลือง สีฟ้า และสีขาว สามารถมองเห็นได้ง่ายเนื่องจากมีความสวยงามและมีสีที่โดดเด่น

  

(Photo : wikicommons)

Admin : spider

(487)