สุนัขที่ซ่อนอยุ่ท่ามกลางฝูงแกะ

Hilarious_Targaryen ผู้ใช้เว็บไซต์ Reddit ได้แบ่งปันภาพความน่ารักของสุนัขที่ซ่อนอยุ่ท่ามกลางฝูงแกะ เบื้องคาดว่าสุนัขตัวนี้ เป็นสุนัขต้อนฝูงแกะ แต่ไม่รู้ต้อนแกะยังไง มันถึงหลงไปอยู่ท่ามกลางตัวแกะได้

 

<------------->

<------------->

 

ปัจจุบันมีสุนัขหลายสายพันธุ์ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับเฝ้าฝูงแกะ โดยสายพันธุ์สุนัขที่ได้รับความนิยมสำหรับงานต้นฝูงแกะนั้นอย่างเช่น Border Collie, Croatian Sheepdog, Cumberland Sheepdog, Hungarian Puli, Icelandic Sheepdog, Maremma Sheepdog, Old English Sheepdog, Polish Lowland Sheepdog, Shetland Sheepdog, Tornjak, Welsh Sheepdog

(424)