สิ่งมีชีวิตแห่งท้องทะเลลึกที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

 

สิ่งมีชีวิตแห่งท้องทะเลลึกนี้ถูกค้นพบนอกชายฝั่งรัฐแทสเมเนีย ประเทศออสเตรเลีย เป็นสายพันธุ์ปลาที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bathysaurus ferox หรือรู้จักกันในชื่อว่ากิ้งก่าทะเล

 

<------------->

<------------->

 

สำหรับตัวนี้มันมีความยาวประมาณ 60เซนติเมตร เป็นสายพันธุ์ปลาที่พบได้ที่ระดับความลึก 1000-2500 เมตร พวกมันเป็นนักล่าที่ซุ่มโจมตีชั้นดี โดยจะฝังตัวเองอยู่ในทรายและรอจนเหยื่อผ่านมาถึงจะโจมตี

ในปากเต็มไปด้วยฟันที่แหลมคม และมีดวงตาขนาดใหญ่ที่จะให้พวกมันได้มองเห็นเหยื่อในระดับความลึกได้

 

 

(263)