ควอกก้า สัตว์ผู้ยิ้มง่าย นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปสะดวก

ควอกก้า (Quokka) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทมีถุงหน้าท้อง อาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆ และบริเวณชายฝั่งของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ระหว่างเมืองเพิร์ท และเมืองอัลบานี ซึ่งบริเวณนี้ถูกกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และยังคงลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง กินพืชเป็นอาหารและออกหากินในเวลากลางคืน

ควอกก้ามีน้ำหนัก 2.5-5 กิโลกรัม ขนาดตัวยาว 25-30 เซ็นติเมตร มีนิ้วสั้น ใบหน้ากลมและหูสั้น ดูคล้ายกับวอลลาบี้ มีขนสีน้ำตาล สามารถมีลูกได้ปีละ 2 ครั้ง ตัวเมียตั้งครรภ์ 1 เดือนจะกำเนิดลูกควอกกี้ พวกมันจะอยู่ในกระเป๋าแม่เป็นเวลา 6 เดือน และเมื่อออกกระเป๋าแล้วจะยังคงกินนมไปอีก 2 เดือน เมื่อมีอายุประมาณ 1 ปี 5 เดือนจะอยู่ในวัยเจริญพันธุ์พร้อมมีลูก ปากของควอกก้ายกขึ้นเหมือนยิ้มตลอดเวลา ทำให้พวกมันดูคล้ายจะชอบถ่ายรูปเป็นที่สุด

  

(2647)