สระน้ำบำบัดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

Széchenyi thermal bath ตั้งอยู่ในเมืองบูดาเปสต์เมืองหลวงของประเทศฮังการี สระแห่งนี้เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปเล่นน้ำเมื่อ 16 มิถุนายน 1913 ลักษณะของสระมีความลึก 0.8-1.7 เมตร แบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ถือเป็นสระน้ำบำบัดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

น้ำในสระแห่งนี้เต็มไปด้วยแร่จากธรรมชาติอย่างแร่ซัลเฟต แคลเซียม แมกนีเซียม ไบคาร์บอเนต เงิน ฟลูออไรด์ ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการบำบัดรักษาโรคกระดูกเสื่อม รวมไปถึงการอักเสบเรื้อรังต่าง ๆ

ในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาเล่นน้ำในสระแห่งนี้เนื่องจากมันมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 27- 38 องศาเซลเซียส

ปัจจุบันนี้นอกจากการใช้แร่ธาตุในการบำบัดโรคแล้ว น้ำยังเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดร่างกายซึ่งเรียกว่าธาราบำบัด ซึ่งเป็นการนำคุณสมบัติของน้ำมาใช้ในการบำบัดรักษาโรคหรืออาการผิดปกติต่างๆ โดยน้ำจะมีแรงลอยตัว ช่วยลดแรงกดต่อข้อต่อ และการเคลื่อนไหวช้าๆในทิศทางต่างๆน้ำจะเป็นเสมือนแรงพยุงช่วยให้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น ในขณะที่การเคลื่อนไหวในน้ำเร็วๆแรงๆนั้น ส่งผลให้น้ำกลายเป็นแรงต้านเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

 

<------------->

<------------->

 

(481)