สมองของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สมองของของวาฬสเปิร์ม ได้ชื่อว่าเป็นสมองของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยมีน้ำหนักมากถึง 7.8 กิโลกรัม แต่ขนาดสมองที่ใหญ่ของวาฬสเปิร์มนั้นไม่ได้แปลว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาด เพราะเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวแล้ว สมองของพวกมันคิดเป็น 0.3% เท่านั้น

วาฬสเปิร์มโตเต็มที่มีขนาดความยาวประมาณ 15-20 เมตร ลูกแรกเกิดยาว 3.5-4.5 เมตร แม่วาฬใช้เวลาตั้งท้องนาน 16-17 เดือน ลูกจะอาศัยอยู่กับแม่เป็นเวลาประมาณ 13 เดือนจึงแยกออกหากินอิสระ ขนาดโตเต็มที่ยาว 12-18 เมตร น้ำหนักมากถึง 28 ตัน

วาฬสเปิร์ม เป็นวาฬที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง และเป็นวาฬชนิดที่ดำน้ำได้ลึกที่สุด มีรายงานว่าสามารถดำน้ำได้ลึกถึง 1,000 เมตร โดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที มีรายงานจากการติดตามวาฬที่ติดเครื่องหมายด้วยระบบโซน่า พบว่าสามารถดำน้ำได้ลึกถึง 2,800-3,000 เมตร โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง

  

วาฬสเปิร์ม นับเป็นวาฬอีกชนิดหนึ่งที่ถูกล่าจากมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ด้วยการนำเขี้ยวและฟันมาเป็นทำเครื่องประดับ ไขมันในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื้อสำหรับรับประทาน นอกจากนี้แล้วอาเจียนหรือมูลของวาฬสเปิร์มยังมีลักษณะแข็งเหมือนอำพัน และมีกลิ่นหอมเป็นลักษณะพิเศษ เป็นของหายาก ราคาแพง

(9111)