สถานที่สวยงามทีไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่บนโลกของเรา

Giant’s Causeway ตั้งอยู่ที่เกาะไอร์แลนด์เหนือ บริเวณชายฝั่งที่แปลกแห่งนี้เกิดจากการเย็นตัวของหินภูเขาไฟเมื่อประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ปีที่ผ่านมา แล้วก่อให้เกิดหินรูปหกเหลี่ยมและหินแท่งสี่เหลี่ยมกว่า 40,000 แท่งเรียงตัวกันตามแนวชายฝั่ง และเมื่อปี 1986 ทางยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นทีแห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ปัจจุบันถือเป็นสาถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังไอร์แลนด์


Lake Retba หรือรู้จักกันในชื่อทะเลสาบสีชมพู เป็นทะสาบที่ตั้งอยู่ในประเทศเซเนกัล ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา จรดมหาสมุทรแอตแลนติก โดยสีของน้ำทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากปริมาณเกลือในทะเลสาบที่สูงถึง 40 เปอร์เซนต์ ส่งผลให้แบคทีเรียที่อยู่ในน้ำผลิตที่เป็นสีออกเพื่อใช้ดูดซับแสงอาทิตย์ในการดำรงชีวิต และเมื่อมองจากไกล ๆ ก็จะเห็นทะเลสาบแห่งนี้เป็นสีชมพู

---

---


Lençóis Maranhenses National Park เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศบราซิล ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นเนินทรายสีขาว และในช่วงฤดูฝนจะมีแอ่งน้ำเล็ก ๆ แทรกอยู่ระหว่างเนินทรายจนเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศบราซิล


Plitvice Lakes National Park ตั้งอยู่ในประเทศโครเอเชีย เกิดจากแม่น้ำโครานา ลักษณะน้ำตกเป็นแอ่งลึกที่ลดหลั่นเรียงต่อกัน 16 ชั้น ไหลผ่านหินปูนและหินชอล์ก จนเกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงามงาม นอกจากนี้บริเวณโดนรอบของน้ำตกยังเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในทวีปยุโรป ในปี1979 ทางยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

(3689)