สตรอว์เบอร์รีสดที่ต้นอ่อนแตกออกมา

ผู้ใช้ reddit หลายท่านได้แบ่งปันภาพของสตรอว์เบอร์รีสดที่ต้นอ่อนแตกออกมา ซึ่งเป็นรูปแบบของสตรอว์เบอร์รีสดที่ใครหลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน สำหรับภาวะนี้ถูกเรียกว่า Vivipary เป็นภาวะที่เมล็ดของพืชผลเหล่านั้นเติบโตได้ตั้งแต่อยู่ในต้นของมัน หรือเกิดเป็นต้นอ่อนมาได้ขณะอยู่ในผลของมัน

 

<------------->

<------------->

 

เป็นพืชล้มลุก แตกกิ่งก้านแผ่ปกคลุมดิน ใบจะรวมกันอยู่ 3 ใบใน 1 ก้าน ขอบใบมีรอยหยัก มีดอกสีขาว ผลมีก้านยาวเชื่อมกับต้น มีเสี้ยนเล็ก ๆ บาง ๆ กระจายอยู่ทั่วผล มีกลีบเลี้ยงบนขั้วของผล เมื่ออ่อนมีสีขาว เหลือง เมื่อสุกจะเป็นสีส้ม หรือแดง

ผลของสตรอว์เบอร์รีมีรสชาติหลากหลายขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ มีตั้งแต่รสหวานจนถึงเปรี้ยว สตรอเบอร์รีเป็นผลไม้ทางการค้าที่สำคัญ มีปลูกกันเป็นวงกว้างหลายสภาพอากาศทั่วโลก

 

 

 

 

(2777)