วิธีการแปรงฟันให้สัตว์เลี้ยงของเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์

Michael ในรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ที่ชื่นชอบจระเข้ได้เผยภาพขณะที่เขาทำความสะอาดฟันให้กับเจ้าChomper ซึ่งเป็นแอลลิเกเตอร์ หรือ จระเข้ตีนเป็ด ในภาพนั้นเขาไม่มีอาการกลัวใดใด และเจ้าChomper ก็เต็มใจนอนอ้าปากให้เขาทำความสะอาด

---

---

แอลลิเกเตอร์อเมริกา อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา เช่น อุทยานแห่งชาติเอเวอร์เกลดส์ ในรัฐฟลอริดา เป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืน ถือเป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ และเคยมีแอลลิเกเตอร์อเมริกางับแขนนักท่องเที่ยวขาดมาแล้วในสวนสัตว์ และเคยมีกรณีบุกเข้าไปอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยอย่างบ้านเรือนของมนุษย์

(447)