วิดีโอ – อุรังอุตังใช้เลื่อยตัดกิ่งไม้

เจ้าหน้าที่ได้สร้างหุ่นยนต์อุรังอุตังเพื่อเป็นต้นแบบในกระทำท่าทางต่าง ๆ ที่เสมือนมนุษย์ หนึ่งในนั้นคือการเลื่อยไม้ หลังจากที่ลิงอุรังอุตังเพศเมียบนเกาะบอร์เนียว ได้เห็นหุ่นยนต์อุรังอุตังเลื่อยไม้มันก็ทำตาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจดจำและเรียนรู้อย่างรวดเร็วของพวกมัน

--- ---

อุรังอุตังบอร์เนียวมีพฤติกรรมสร้างรังด้วยการหักเอากิ่งไม้ต่าง ๆ มาขัดสร้างบนต้นไม้เพื่อทำการหลับนอน และจะย้ายที่นอนไปเรื่อย ๆ ในวัน ๆ หนึ่งอาจมีรังได้มากถึง 4-5 รัง ซึ่งอุรังอุตังบอร์เนียวแต่ละตัวจะไม่ต่อสู้หรือขัดแย้งกัน แต่ในปัจจุบันพื้นที่ป่าของอินโดนีเซียลดน้อยลงทั้งจากการบุกรุกและไฟป่า ทำให้จำนวนอุรังอุตังตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

(1135)