วาฬสีน้ำเงินดำรงชีวิตโดยกินแค่กุ้งเคยได้อย่างไร

นักวิทยาศาสตร์เคยประเมินไว้ว่ากุ้งเคยบางสปีชีส์อาศัยอยู่รวมกันหนาแน่นถึง 770,000 ตัวต่อปริมาตรน้ำทะเล 1 ลูกบาศก์เมตร วาฬสีน้ำเงินสามารถกลืนกุ้งเคยปริมาณมากกว่า 2 ตันได้ในคราวเดียว ซึ่งเป็นอาหารที่ให้พลังงานมากกว่าที่ร่างกายวาฬต้องการถึง 1000 เท่า นี่เองจึงเป็นเหตุผลที่วาฬสีน้ำเงินมีร่างกายใหญ่โต มีน้ำหนักกว่า 150 ตันและอาจยาวมากกว่า 30 เมตร

วาฬสีน้ำเงิน สามารถดำน้ำลงไปหาอาหารได้ลึกถึง 100 เมตร และปกติจะดำน้ำนาน 20 นาที แต่มีบันทึกสูงสุดว่าดำได้นานถึง 40 นาที และพ่นน้ำได้สูงถึง 9 เมตร

 

<------------->

<------------->

 

ระหว่างปี 1904-1966 วาฬสีน้ำเงินเกือบ 360000 ตัวถูกฆ่าด้วยน้ำมือนักล่าวาฬ อุตสาหกรรมการล่าวาฬทำให้ประชากรวาฬลดลงเหลือแค่ร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรดั้งเดิม ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่กล้าตั้งความหวังว่าการอนุรักษ์วาฬจะทำให้ประชากรวาเพิ่มกลับสู่ระดับเดิมได้หรือไม่ สาเหตุที่มนุษย์ล่าวาฬสีน้ำเงินหลักเลยๆ คือต้องการไขมัน น้ำมัน และเนื้อ

(18666)