ลูกอ๊อดยักษ์

ลูกอ๊อดขนาดใหญ่นี้เป็นลูกอ๊อดของThe river frog มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lithobates heckscheri ซึ่งเป็นกบท้องถิ่นที่พบได้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สหรัฐอเมริกา มันจะอาศัยอยู่ตามแม่น้ำ หนองน้ำ ทะเลสาบน้ำจืด

ถือเป็นกบขนาดใหญ่ตัวโตเต็มที่มีขนาดความยาว 7 และ 13 เซนติเมตร โดยทั่วไปแล้วพวกมันจะออกหากินในเวลากลางคืน และจะกินแมลง รวมถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเป็นอาหาร

สำหรับลูกอ๊อดนั้นเมือมันออกมาก็มีขนาดความยาวได้ถึง 30-52 มิลลิเมตร

ลูกอ๊อด มีรูปร่างโดยทั่วไปคล้ายปลา มีหาง ไม่มีขา หายใจด้วยเหงือก ส่วนหัวมีขนาดโตมาก ซึ่งลูกอ๊อดของกบแต่ละวงศ์ก็มีรูปร่างและลักษณะแตกต่างออกไป โดยแบ่งตามโครงสร้างของปาก, โครงสร้างของห้องเหงือก, และจำนวนและตำแหน่งของช่องเปิดเหงือกที่เป็นทางผ่านออกของน้ำ

 

<------------->

<------------->

 

 

(20964)