ลูกวัวที่คิดว่าตัวเองเป็นสุนัข

Moonpie เป็นวัวที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ มันอาศัยกับเจ้าของใหม่ที่เลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านจำนวนมาก เนื่องจากร่างกายของมันยังไม่แข็งพอ

---

---

ทำให้มันต้องอาศัยอยู่ในบ้านและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จนมันสนิทกับสุนัข กิน เล่น นอนด้วยกันกับบรราดาสุนัข จนคิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งในสุนัขภายในบ้าน

(575)