ร้านอาหารที่ใช้ความร้อนใต้พิภพปรุงอาหาร

El Diablo restaurant ตั้งอยู่บนเกาะลันซาโรเต ซึ่งเป็นเกาะในประเทศสเปน ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของหมู่เกาะคะเนรีในมหาสมุทรแอตแลนติก อยู่ห่างจากชายฝั่งของทวีปแอฟริการาว 125 กิโลเมตร และห่างจากคาบสมุทรไอบีเรีย ราว 1,000 กิโลเมตร

ความพิเศษของร้านอาหารแห่งนี้คือเชฟจะมีการปรุงอาหารโดยใช้ความร้อนใต้พิภพที่มาจากภูเขาไฟและมีอุณหภูมิประมาณ 450-500 องศาเซลเซียส

สำหรับการระเบิดของภูเขาไฟแห่งนี้เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อปี 1824 โดยการปรุงอาหารด้วยวิธีนี้นั้นได้รับการตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร์และยืนยันว่ามีความปลอดภัย

Photo by goforchris

 

<------------->

<------------->

 

(2384)