รูปแบบหนูตะเภาที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

Abyssinian guinea pig เป็นสายพันธุ์หนูตะเภาที่มีลักษณะที่โดดเด่น คือมีขวัญทั่วตัว ขนค่อนข้างหนาและหยาบ วนเป็นวงกลมหลายวงทั่วตัว โดยจะมีขวัญอย่างน้อย 8 ขวัญ

 

  

หนูตะเภา เปลี่ยนสถานะจากสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยงระหว่าง 9,000-3,000 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อใช้รับประทานของชาวอินคา ชนพื้นเมืองแถบเทือกเขาแอนดีส หนูตะเภา ถูกนำเข้าไปยังยุโรปโดยชาวสเปนและชาวดัตช์เมื่อกว่า 300 ปีแล้ว

 

 

 

 

(1318)