รูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณ์แบบในพืช

Aloe polyphylla เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ว่านหางจระเข้ ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศเลโซโท ประเทศเล็ก ๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกาใต้ และเป็นหนึ่งในสามประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

Aloe polyphylla เป็นพืชที่โดดเด่นด้วยใบ โดยจะมีลักษณะเป็นเกลียวห้าแฉกที่สมบูรณ์แบบและงดงามมีลักษณะสีเขียว เทา ดอกของมันมีตั้งแต่สีแดงไปจนถึงสีชมพู และจะออกในช่วงฤดูร้อน

--- ---


ปัจจุบันเป็นสายพันธุ์พืชที่มีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเพื่อนำไปปลูกเป็นไม้ประดับ แต่ในแอฟริกาใต้การซื้อ ขาย หรือเก็บรวบรวมพืชมีครอบครองถือเป็นความผิดทางอาญา

(5670)