รุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลก

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2017 ที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำในพื้นที่ Chinese Culture University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสามารถมองเห็นรุ้งกินน้ำได้ตั้งแต่เวลา 7.00 – 16.00 น. ตามเวลาในท้องถิ่น ถือปรากฏการณ์เป็นรุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลก

สำหรับสถิติก่อนหน้านี้เกิดขึ้นนาน 6 ชั่วโมง เชฟฟีลด์ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 1994

  doxzilla  

รุ้งกินน้ำ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากฝนตก โดยเกิดขึ้นจากแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำในอากาศ ทำให้แสงสีต่าง ๆ เกิดการหักเหขึ้น จึงเห็นเป็นแถบสีต่าง ๆ ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า รุ้งปฐมภูมิจะประกอบด้วยสีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง โดยมีสีม่วงอยู่ชั้นในสุดและสีแดงอยู่ชั้นนอกสุด ส่วนรุ้งทุติยภูมิจะมีสีเช่นเดียวกันแต่เรียงลำดับในทิศทางตรงกันข้าม

(1823)