ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม เที่ยวทั่วไทยไปกับสำรวจโลกครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้โชคดี กิจกรรม เที่ยวทั้วไทยไปกับสำรวจโลกครั้งที่ 10 ทุกท่าน

โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
1. คุณปราณี ทองธรรมชาติ จังหวัดสมุทรปราการ 2. คุณเกษราภรณ์ กิ่งรุ้งเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. คุณณัฐนันท์ มงคลธีนราพันธ์ จังหวัดนนทบุรี

โรงแรมควอเตอร์ (Quarter Hotel) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. คุณรุ้งรัตน์ กันทะเตียน จังหวัดเชียงราย
2. คุณณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์ กรุงเทพมหานคร
3. คุณธรารัตน์ ชัยวิรัตน์นุกูล จังหวัดสุโขทัย

  doxzilla  

โรงแรม ยางคำ วิลเลจ จังหวัดเชียงใหม่
1. คุณลลิตา เตชะวิบูลย์ กรุงเทพมหานคร
2. คุณศักดิพงศ์ สุขเสถียรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
3. คุณสุลดา ใจชุ่มเอ จังหวัดภูเก็ต

โรงแรมเอ็กซ์10 เขาหลักรีสอร์ท จังหวัดพังงา
1. คุณศิริมงคล คชภักดี จังหวัดนนทบุรี
2. คุณสุธินี แสงอรุณ จังหวัดปทุมธานี
3. คุณอาภากร ดรินทพงศ์ กรุงเทพมหานคร

โรงแรมเขาหลักเอมเมอรัลด์ บีชรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพังงา
1. คุณชฎาดวง ทองแก้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. คุณฮาริส อาหมัด จังหวัดสงขลา
3. คุณศศิธร สงวนศรี กรุงเทพมหานคร

โรงแรมดิ อความารีน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า จังหวัดภูเก็ต
1. คุณวันทนีย์ นิลเกตุ จังหวัดจันทบุรี
2. คุณจตุรพร สุประภา กรุงเทพมหานคร
3. คุณเฉลิม ใหญ่สถิตย์

(144)