รถไฟที่ยังคงวิ่งอยู่บนเส้นทางเก่านานนับ 120 ปี

Pilatus railway ถือเป็นเส้นทางรถไฟไต่ภูเขา Pilatus ตั้งอยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่ชันที่สุดในโลก ปลายทางนั้นอยู่บนภูเขาที่มีความสูง 2,073 เมตร

เส้นทางรถไฟแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1898 และปัจจุบันเส้นทางนี้ยังคงมีการใช้งานอยู่ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวใช้บริการถึง 300,000 ราย ในปัจจุบันจะเปิดให้บริการระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

ความเร็วขณะวิ่งขึ้นอยู่ที่ 9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และขณะที่ลงนั้นจะวิ่งด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รัฐออบวัลเดิน เป็นรัฐในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเทือกเขาสวิสแอลป์ การท่องเที่ยวจึงเป็นรายได้หลักของรัฐเช่นกัน ประชากร 1 ใน 4 ของรัฐออบวัลเดินมีอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับภาคการท่องเที่ยว

 

<------------->

<------------->

 

(1276)