ม้าลายเกรวี

ม้าลายเกรวี หรือ ม้าลายอิมพีเรียล (Grévy’s zebra) เป็นม้าลายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถพบได้ในป่าของประเทศเคนยาและประเทศเอธิโอเปีย ม้าลายชนิดนี้ถูกตั้งชื่อเป็นเกียรติแก ชูเลส เกรวี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยรัฐบาลของแอบบินซินเนีย ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศเคนยาม้าลายเกรวีจะอาศัยอยู่ร่วมกันกับม้าลายธรรมดา

ม้าลายเกรวีเป็นม้าลายที่ใหญ่ที่สุด ยาว 2.5–3.0 เมตร จากหัวถึงหาง หางยาว 38–75 เซนติเมตร สูง 1.45–1.6 เมตรจรดไหล่ น้ำหนัก 350–450 กิโลกรัม ลายแคบและเบียดชิดกันมาก ลายที่คอจะกว้างที่สุด ตรงกันข้าม ลายที่ขาจะแคบที่สุด ที่ท้องและโคนหางไม่มีลาย

ม้าลายเกรวีมีลายแคบที่สุดในบรรดาม้าลายด้วยกัน หูใหญ่ กลม เป็นรูปกรวย หัวใหญ่ ยาว แคบ คล้ายล่อ แผงคอจะสูงและชัน ลูกม้ามีแผงคอยาวถึงหลัง นอกจากนี้แล้ว ม้าลายเกรวีเป็นม้าลายที่ไม่ได้มีสังคมในฝูงที่ใกล้ชิดเหมือนกับม้าลายธรรมดา มีการเกื้อกูลช่วยเหลือกันน้อยมาก

 

<------------->

<------------->

 

ม้าลายเกรวีเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่พบได้เฉพาะอุทยานแห่งชาติแซมบูรู และบริเวณทุ่งหญ้าสะวันนาที่แห้งแล้งทางตอนเหนือของเคนยาและตอนใต้ของเอธิโอเปียเท่านั้น

(518)

ใส่ความเห็น