มารังผลไม้พื้นเมืองเกาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มารังพืชพื้นเมืองในเกาะบอร์เนียว เกาะปาลาวัน เกาะมินดาเนา เป็นพืชป่ามีลักษณะใกล้เคียงกับขนุน จำปาดะและ สาเก ผลของมารังมีขนาดใหญ่เนื้อรสหวาน รับประทานได้ เนื้อภายในผลคล้ายขนุน ยวงในเป็นสีขาว รับประทานสด หรือใช้ทำเค้ก แต่ต้องรับประทานทันทีหลังจากผ่าเพราะจะเสียรสชาติและเกิดสีดำเร็วมาก เมล็ดรับประทานได้ โดยนำไปต้มหรืออบ ผลอ่อนต้มในกะทิ ใช้รับประทานเป็นผัก

 

<------------->

<------------->

 

(240)