มหาวิหารมาร์แซย์

มหาวิหารมาร์แซย์ (Marseille Cathedral) หรือชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญมารีย์องค์ใหญ่แห่งมาร์แซย์ (ฝรั่งเศส: Cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille กาเตดราลแซ็งต์-มารี-มาเฌอร์เดอมาร์แซย์) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่มีฐานะเป็นอาสนวิหาร

 

มหาวิหารมาร์แซย์ตั้งอยู่ที่เมืองมาร์แซย์ ในจังหวัดบุช-ดูว์-โรน แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์ ประเทศฝรั่งเศส มหาวิหารมาร์แซย์มีฐานะเป็นบาซิลิกาไมเนอร์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1896 และเป็นที่ตั้งอาสนะของอัครมุขมณฑลแห่งมาร์แซย์ (เลื่อนฐานะจากมุขมณฑลในปี ค.ศ. 1948)

  doxzilla  

มหาวิหารปัจจุบัน “Nouvelle Major” ที่สร้างอย่างใหญ่โตเป็นแบบไบแซนไทน์-โรมาเนสก์สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1852 ถึงปี ค.ศ. 1896 บนสถานที่ที่เคยเป็นมหาวิหารแห่งมาร์แซย์มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 โดยสถาปนิกเลอง โวดัวเย และอ็องรี-ฌัก แอ็สเปร็องดีเยอ (ค.ศ. 1829-ค.ศ. 1874) สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดย่อมกว่าจากมหาวิหารเดิมที่ยังคงอยู่ “Vieille Major” ยังคงตั้งอยู่เคียงข้างมหาวิหารใหม่แต่ก็ถูกบดบังเพราะขนาดอันโอฬารของสิ่งก่อสร้างใหม่

มหาวิหารมาร์แซย์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1906

(103)

ใส่ความเห็น