มดวัว หนึ่งในมดที่อันตรายที่สุดในโลก

มดวัว (Bull Ant) เป็นมดโบราณที่อาศัยอยู่ในแถบป่าออสเตรเลียตะวันออก มีนิสัยแตกต่างจากมดชนิดอื่นๆ คือ มันจะออกล่าเหยื่อเพียงลำพัง มันสามารถกัดและต่อยได้เหมือนกับผึ้ง

 

<------------->

<------------->

 

สายตาของมดวัวมองได้ไกลถึง 2 เมตร แต่มันมีจุดอ่อน คือ มันไม่สามารถรับกลิ่นต่างๆ ได้เหมือนกับมดทั่วไป และพวกมันยังกัดเจ็บที่สุดในบรรดาสัตว์ที่กัดทุกชนิดบนโลก เพราะ จะมีอาการแสบร้อน ปวดทรมานนานหลายวันโดยอาการจะหนักขึ้นเรื่อยๆ และอาจเสียชีวิตในที่สุด

แอดมึน

(4831)