มดน้ำผึ้ง

Honeypot ant หรือมดน้ำผึ้ง มดชนิดนี้ถือว่าเป็นมดงานที่มีขนาดใหญ่ ท้องของมันจะมีขนาดใหญ่ และมีความยืดหยุนมากสามารถเก็บน้ำผึ้งได้เป็นจำนวนมาก สายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 15 มิลลิเมตร

  

โดยทั่วไปแล้วจะพบได้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งหรือกึ่งแห้งแล้ง บางชนิดอาศัยอยู่ในทะเลทรายที่ร้อน โดยรังจะมีความลึกราว 1.7 เมตร และจะมีความยาวประมาณ 2.4 เมตร

 

(Photo:commons.wikimedia)

แอดมึน

(2977)