ฟังเสียงวาฬหลังค่อมกัน

วาฬหลังค่อมมีชื่อเสียงอย่างมากในการร้องเพลง (ส่งเสียง) เพื่อหาคู่ผสมพันธุ์ ซึ่งส่วนมากจะจับเสียงได้ในมหาสมุทรของทวีปเขตร้อน วาฬหลังค่อม จัดเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอันดับ  8 ของวาฬทั้งหมด น้ำหนักตัวอาจถึง 45 ตัน มีความยาว 25 เมตร พบกระจายพันธุ์ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือราว 10,000 – 25,000 ตัว ในปี 2008

วาฬหลังค่อมเป็นวาฬที่หากินด้วยการกรองกินด้วยบาลีน ซึ่งมีแผ่นกรองกว่า 800 แผ่นที่ขากรรไกรด้านบน เพื่อกรองอาหารประเภทปลาและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เช่น เคย, แพลงก์ตอน และเป็นวาฬที่รู้จักการหาอาหารร่วมกัน เช่น การไล่ต้อนฝูงปลา เป็นต้น โดยจะกินอาหารมากถึงวันละ 1 ตัน

  

วาฬหลังค่อมเพศเมียตกลูกทุก 2-3 ปี มีระยะเวลาตั้งท้องนาน 11 เดือน ตกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกวาฬจะกินนมจากแม่เป็นปริมาณ 100 แกลลอนทุก ๆ วัน

(557)