พระราชวังโฮลีรูด

พระราชวังโฮลีรูด (Holyrood Palace) ชื่อ “Holyrood” เป็นคำที่แปลงเป็นภาษาอังกฤษจากคำว่า “Haly Ruid” ของภาษาสกอตที่แปลว่า “Holy Cross” หรือ “กางเขนศักดิ์สิทธิ์” พระราชวังโฮลีรูดเป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ที่เอดินบะระห์ในสกอตแลนด์ในสหราชอาณาจักร

 

โฮลีรูดเป็นพระราชวังที่เป็นสมบัติส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์อังกฤษที่ยังทรงใช้ในสถานที่ประทับหลักในสกอตแลนด์

โฮลีรูดเดิมเป็นสำนักสงฆ์ที่ก่อตั้งโดยพระเจ้าเดวิดที่ 1 แห่งสกอตแลนด์ ในปี ค.ศ. 1128 ต่อมามาใช้เป็นที่ประทับหลักของพระมหากษัตริย์และพระราชินีของสกอตแลนด์มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ตัวพระราชวังตั้งอยู่ทางใต้ของรอยัลไมล์ (Royal Mile) ในเอดินบะระห์ ตรงกันข้ามกับปราสาทเอดินบะระห์ทางอีกด้านหนึ่งของรอยัลไมล์

 

<------------->

<------------->

 

ในปัจจุบันเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการในสกอตแลนด์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ผู้ทรงประทับเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ในต้นฤดูร้อนของทุกปีและทรงเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงในสวนและการเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการต่างๆ เมื่อประทับอยู่ที่นั่น

(159)