ปลาบาร์เรลอาย ที่ถูกพบนอกชายฝั่งฮาวาย

บริเวณนอกชายฝั่งรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความหลายหลายทางชีวภาพ มีการสำรวจพบปลาทะเลน้ำลึกหายากจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือ ปลาบาร์เรลอาย เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลลึก 400-2,500 เมตร ตัวโตเต็มที่มีความยาวเพียง 6 นิ้ว

  doxzilla  

ส่วนหัวของมันใส มองเห็นอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจน มีดวงตาที่ใหญ่อยู่ภายในหัวสามารถมองขึ้นไปด้านบน เพื่อใช้สำรวจเหยื่อที่อยู่ด้านบน และสามารถมองข้างหน้าได้เช่นกัน มีจมูกรับกลิ่น 2 จุดอยู่เหนือปาก ซึ่งมองครั้งแรกอาจทำให้เข้าใจผิดว่านั่นคือดวงตาของมัน

(8940)