ปลาที่มีฟันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ปลาหมาป่าเป็นสายพันธุ์ปลาที่สามารถพบได้ในท้องทะเลมหาสมุทรแอตแลนติก พวกมันเป็นปลาที่ไม่กินปลาด้วยกัน แต่จะกินกุ้ง หอย เม่นทะเลเป็นอาหาร

  

ปลาหมาป่าตัวโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 1.5 เมตร และมีน้ำหนักราว 18 กิโลกรัม ช่องปากจะมีขนาดใหญ่ และมีฟันที่เป็นเอกลักษณ์แหลมคม

(1391)