ปลากระเบน Black Diamond

Black Diamond เป็นชื่อเรียกสายพันธุ์ปลากระเบนน้ำจืดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Potamotrygon leopoldi ที่มีจุดสีขาวมากกว่าปกติ โดยมีจุดรอบขอบครีบถึง 3 แถว ในธรรมชาติอาศัยอยู่เฉพาะแม่น้ำซิงกู ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำอเมซอน ในประเทศบราซิลเท่านั้น

 

ลักษณะตัวโตเต็มที่มีขนาดประมาณ 60 เซนติเมตร พวกมันมีลวดลายที่สวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ ลำตัวรูปร่างทรงกลม พื้นลำตัวสีดำสนิท มีจุดกลมสีขาวกระจายไปทั่วลำตัวด้านบน ด้านล่างสีขาว ปลายหางมีริ้วหนังบาง ๆ ซึ่งจุดกลมเหล่านี้มีจำนวนและขนาดแตกต่างกันออกไปในปลาแต่ละตัว

  

สำหรับปลากระเบน Black Diamond ได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยม และถือเป็นปลาที่มีราคาแพงมาก

(1083)