ประติมากรรมทรายในประเทศญี่ปุ่น

Toshihiko Hosaka เป็นศิลปินในประเทศญี่ปุ่น ศึกษาจบทางด้านศิลปะจาก Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น เขาได้สร้างประติมากรรมที่น่าทึ่งจากทรายจำนวนมาก และเดินทางไปในหลายพื้นที่ทั่วโลกเพื่อทำการประกวดสร้างประติมากรรมจากทราย จนได้ชื่อว่าเป็นศิลปินประติมากรรมทรายที่มีความสามารถมากที่สุดคนหนึ่งของโลก

  

(698)