ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจเต่ากลับสู่ทะเล

เต่าตัวนี้ได้รับการช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จาก Loggerhead Marinelife Center (LMC) ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนตุลาคมปี 2016 ที่ผ่านมา มันป่วยเป็นโรคโลหิตจางอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ในศูนย์ได้ดูแลมันเป็นอย่างดี จนล่าสุดมันแข็งแรงพอที่จะกลับสู่ธรรมชาติ โดยในวันที่เจ้าหน้าที่พามันไปปล่อยลงสู่ทะเลนั้นมีนักท่องที่ยวและประชาชนจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจ

  

(69)