บ้านเรือนเก่าแกในรัสเซีย

บ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์นี้ตั้งอยู่ในเมือง Listvyanka เขตอีร์คุตสค์โอบลาสต์ ประเทศรัสเซีย  ปัจจุบันเมืองแห่งนี้มีประชาชนกรราว  1,882 คน เมืองแห่งนี้ถือเป็นต้นทางของของแม่น้ำ Angara ที่ไหลออกมาจากทะเลสาบไบคาล ที่เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร 

บ้านเรือนเหล่านี้ล้วนแล้วมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และมีสีสันที่งดงาม

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้ามาสามารถเดินทางได้โดยรถประจำทางหรือเรือข้ามฟาก อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส และอุณภูมิต่ำสุดประมาณ -11 องศาเซลเซียส

---

---

(427)