บ้านกลางแม่น้ำ ในประเทศเซอร์เบีย


บ้านกลางแม่น้ำหลังนี้ตั้งอยู่ในบริเวณ Drina River ประเทศเซอร์เบีย ถูกสร้างขึ้นในปี 1968 ตอนนี้ก็มีอายุกว่า 45 ปีแล้ว สร้างขึ้นโดยวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในยุคนั้น เพื่อเป็นที่พักในช่วงวันหยุด ซึ่งพวกเขาจะนั่งเรือกันไปพักผ่อนบริเวณบ้านหลังนี้ ตอนนี้บ้านหลังนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

  doxzilla  

(478)