บ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา

Grand Prismatic Spring ตั้งอยู่ที่ภายในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน รัฐไวโอมิง ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาและใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

  doxzilla  

บ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้มีสีสันที่สวยงามนั้นเกิดจากแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ทำให้มีปริมาณสาหร่ายที่มากและมีสีสันแตกต่างกันไปตามระดับของความหนาแน่นและอุณหภูมิของน้ำในแต่ละช่วง ถือเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่สวยที่สุดในโลก

(691)