บรรดาแมวที่พยายามเจาะเครื่องคอมพิวเตอร์

เจ้าของแมวจำนวนมากได้ร่วมกันแบ่งปันภาพความน่ารักของบรรดาแมวที่พยายามจะเจาะเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่โชคไม่ดีที่พวกมันไม่สามารถใส่รหัสผ่านได้อย่างถูกต้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะบันทึกภาพของพวกมัน ทำให้พวกมันต้องตกเป็นผู้ต้องหาพยายามที่จะเจาะเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะมีหลักฐานที่หนาแน่น

---

---

(2659)