น้ำตกโลหิต แห่งแอนตาร์คติกา

น้ำตกโลหิต (Blood Falls) เกิดขึ้นบริเวณปลายของ ธารน้ำแข็งเทรเลอร์ (Taylor Glacier) เกิดจาก Iron Oxides เข้มข้น ในน้ำเค็มเข้มข้นที่ถูกกักอยู่ใต้น้ำแข็ง ไหลซึมผ่านขึ้นมาตามรอยแยกเล็ก เมื่อ Iron Oxides ไหลขึ้นมาสัมผัสออกซิเจนในอากาศจะทำปฏิกริยากัน ทำให้ Iron Oxides เกิดเป็นสนิมทำให้เกิดเป็นสีแดงขึ้น

ไอเอิร์นออกไซด์ (Iron oxide) เป็นสารประกอบเคมีที่ประกอบด้วย เหล็ก และออกซิเจน พบได้ในธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางธรณีวิทยา และถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางว่าในราคาไม่แพง เช่น เม็ดสีคงทนในสีทาเคลือบ และสีคอนกรีต

  

(4722)