นี่อาจเป็นจิงโจ้ที่กล้ามใหญ่ที่สุดในโลก

Roger เป็นจิงโจ้แดงวัย 9 ปี อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์จิงโจ้อลิซสปริงส์ ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย Chris Barnes ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์แห่งนี้ได้พบมันในปี 2006 ขณะที่ยืนอยู่ข้างแม่ที่เสียชีวิต

จากนั้นมันก็ถูกเลี้ยงดูในเขตรักษาพันธุ์จิงโจ้อลิซสปริงส์ ตอนนี้มันอาจเป็นจิงโจ้ที่กล้ามใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อยืนมันมีความสูงมากถึง 2 เมตร และมีน้ำหนัก 89 กิโลกรัม ส่วนกิจกรรมสุดโปรดของมันคือบีบถังโลหะ

จิงโจ้มีขนาดที่หลากหลาย สายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้ที่ยังคงดำรงเผ่าพันธุ์อยู่นั้นเป็นจิงโจ้แดง โดยทั่วไปมีความสูงประมาณ 75-140 เซนติเมตร แต่ในตัวผู้อาจสูงได้ถึง 2 เมตร

---

---

 

 

(2251)