นี่อาจเป็นกระต่ายที่มีใบหูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Black-tailed Jackrabbit เป็นสายพันธุ์กระต่ายที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลทรายทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ตัวโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 1.4-2.7 กิโลกรัม

ใบหูของพวกมันไม่ได้เพียงรับฟัง แต่ยังตัวที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย โดยเฉพาะควบคุมความร้อนในร่างกายเพื่อความอยู่รอดในสภาพอากาศร้อน

---

---

(930)