นั่งรถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอนอย่างไร ประหยัดเงินในกระเป๋า

ในหลายประเทศค่าบริการรถไฟใต้ดินนั้นมีราคาเท่ากัน แต่สำหรับบางประเทศอย่างเช่น ประเทศอังกฤษนั้น รถไฟดินกรุงลอนดอน หรือ ลอนดอนอันเดอร์กราวนด์ นั้นราคาของตั๋วโดยสารจะไม่เท่ากัน ในช่วงที่เร่งรีบ (Peak) คนต้องการใช้บริการเยอะ ราคาจะสูงกว่าช่วงเวลาที่ผู้คนไม่เร่งรีบ (Off-peak)

 

<------------->

<------------->

 

ช่วงเวลา Peak นั้นเป็นวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06:30 – 09:30 และ 16:00 – 19:00 ตามเวลาในท้องถิ่นประเทศอังกฤษ
ช่วงเวลาไม่เร่งรีบ (Off-peak)  เป็นช่วงเวลานอกเหนือไปจากช่วงเร่งรีบ

วันหนึ่ง ๆ ลอนดอนอันเดอร์กราวนด์  มีผู้โดยสารมากกว่า 3 ล้านคนใช้บริการรถไฟใต้ดิน รถไฟใต้ดินลอนดอนมีจำนวนผู้โดยสารถึง 1 ล้านล้านคนต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม : tfl.gov.uk

(257)