นกบาวเวอร์ นักสร้างซุ้ม

นกบาวเวอร์ เป็นนกที่พบในประเทศนิวกินี และประเทศออสเตรเลีย เป็นนกที่มีพฤติกรรมในการสร้างซุ้มบนพื้นดิน สำหรับไว้ล่อนกเพศเมียเพื่อหาคู่

 

การสร้างซุ้มของนกบาวเวอร์ จะทำการเลือกเศษกิ่งไม้ต่าง ๆ เพื่อมาสร้างซุ้ม บางครั้งก็ใช้วัสดุที่มนุษย์เหลือใช้เช่นฝาขวด เศษพลาสติค ที่มีสีสันสวยงาม เพื่อตกแต่งซุ้มของตัวเองไว้รอคอยนกเพศเมีย

นกบาวเวอร์ ตัวโตเต็มที่มีขนาดประมาณ 22 – 40 เซนติเมตร พวกมันจะกินผลไม้เป็นอาหารหลัก รวมไปถึงแมลงขนาดเล็กอีกหลายชนิด

--- ---

(801)