ท่าสะดุ้งของแพะ

myotonic goat หรือ fainting goat เป็นชื่อเรียกอาการของแพะที่มีลักษณะกล้ามเนื้อแข็งอยู่ประมาณ 3 วินาที อาการนี้จะพบได้เมื่อแพะมีอาการตกใจ เป็นลักษณะทางพันธุกรรมสามารถพบได้ในแพะบางตัว

หลังจากที่มันล้มนิ่งก็สามารถลุกขึ้นแล้ววิ่งต่อไปได้เหมือนแพะปกติทั่วไป

  

(7160)