ทุ่งดอกบลูเบลในประเทศเบลเยียม

Hallerbos เป็นป่าที่อยู่ในพื้นที่ประเทศเบลเยียม ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,360 เอเคอร์ ป่าแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันนามป่าพรมบลูเบล โดยเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังป่าแห่งนี้เป็นจำนวนมากเนื่องมาจากเป็นช่วงที่ดอกบลูเบลเบ่งบานจนทำให้ป่าแห่งนี้กลายเป็นสีม่วง

ดอกบลูเบล ( Bluebells ) ฤดูใบไม้ผลิในป่าแถบมหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงสเปน เกาะอังกฤษ ถูกปกคลุมด้วยพรมหนาแน่นของดอกไม้นี้ ด้วยรูปทรงระฆังสีน้ำเงินปนม่วงและกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์ ทำให้บลูเบลได้ฉายาว่า “ดอกระฆังแห่งความเหงา”

  doxzilla  

ลักษณะของดอกบลูเบล ( Bluebells ) 

(1967)