ที่นอนส่วนตัวของแมว

QuimJi ผู้ใช้ imgur ได้แบ่งปันภาพความน่ารักของแมวที่นอนพักอยู่บนตัวของแกะ จากภาพนั้นเผยให้พวกมันนอนหลับพักผ่อนบนตัวแกะอย่างสบาย จนมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าขนแกะนั้นมีคุณภาพจนแมวนั้นพร้อมใจกันมานอนบนตัวแกะ

 

<------------->

<------------->

 

ปัจจุบันแกะมีมากกว่า 200 สายพันธุ์ โดยมีตั้งแต่สายพันธุ์ดังเดิมจนถึง สายใหม่ที่ถูกผสมพันธุ์โดยธรรมชาติ และสายพันธุ์ที่มนุษย์พัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพของการใช้งานผลิตภัณฑ์ เช่น ขนสัตว์, เนื้อ, นม

(904)