ทากทะเลที่มีสีเหมือนเปลือกส้ม

 

Orange-peel doris มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Acanthodoris lutea เป็นสายพันธุ์ทากทะเลในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก

  

ถือเป็นสายพันธุ์ทากทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ตัวโตเต็มที่มีขนาดประมาณ 30 เซนติเมตร มีสีสันสดใสเป็นสีส้มเหมือนเปลือกส้ม

(206)