ทะเลสาบเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในรัฐโคโลราโด

Hanging Lake เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา พื้นที่ตั้งอยู่บริเวณเกลนวูดแคนยอน ซึ่งเป็นหุบเขาขนาดใหญ่ในรัฐโคโลราโด ปัจจุบันถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมยังทะเลสาบแห่งนี้ต้องเดินเท้ากว่า 4 กิโลเมตร

 

<------------->

<------------->

 

รัฐโคโลราโด เป็นรัฐทางตอนกลางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา โคโลราโดเป็นรัฐที่อยู่ในเขตเทือกเขาร็อกกีซึ่งครอบคลุมราวๆครึ่งหนึ่งของรัฐทางฝั่งตะวันตก

(383)