ต้นเบาบับ ต้นไม้แห่งทุ่งสะวันนา

ต้นไม้ที่ถือกำเนิดก่อนที่มนุษย์จะเดินตัวตรง ต้นเบาบับต้นไม้ที่มีอายุมากถึง 800 ปี ฝังรากลึกอยู่ในทุ่งสะวันนา ประเทศซิมบับเว เป็นสายพันธุ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีความสูงถึง 25 เมตร รอบๆ บริเวณยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด

ต้นเบาบับเป็นหนึ่งในต้นไม้ไม่กี่ต้นที่สามารถงอกเปลือกใหม่และสมานรอยต่างๆได้เองตามกาลเวลา ความมหัศจรรย์ของต้นเบาบับคือสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่กันดารแห้งแล้ง เนื่องจากมีบริเวณกลางลำต้นขนาดใหญ่ที่ใช้เก็บกักน้ำไว้กับตัวได้อย่างมหาศาล

เบาบับ เป็นไม้เนื้ออ่อนที่โตเร็วมาก ต้นเบาบับมีความสูงเฉลี่ย 25 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นมากถึง 6-10 เมตร ติดอันดับต้นๆ ของต้นไม้ที่มีลำต้นอ้วนที่สุดในโลก

  

ทุกส่วนของต้นสามารถนำเอามาใช้ประโยชน์เป็นยาป้องกันและรักษาโรคในมนุษย์ได้

(12432)