ต้นซากุระที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

Miharu Takizakura เป็นต้นซากุระที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น  ซากุระต้นนี้มีความสูงประมาณ 12 เมตร และคาดว่าเป็นต้นซากุระที่มีอายุมากถึง 1,000 ปี  เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิในประเทศญี่ปุ่นดอกซากุระจะเบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยว

  doxzilla  

ภาพจาก : Wikimedia Commons

(2459)