ตุ๊กแกตาหนาม ตุ๊กแกที่นิมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง

ตุ๊กแกตาหนาม (Crested geckos) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Correlophus ciliatus เป็นสายพันธุ์ตุ๊กแกที่ครั้งหนึ่งเคยคาดการณ์กันว่าพวกมันได้สูญพันธุ์ไปแล้ว จนถูกพบอีกครั้งในปี 1994 พวกมันกระจายพันธุ์เฉพาะพื้นที่นิวแคลิโดเนีย ซึ่งเป็นดินแดนโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก มีหลากหลายสี ลักษณะพิเศษคือจะมีหงอนอยู่เหนือดวงตาคล้ายกับขนตา

---

---

ภาพ : Wikimedia Commons

(519)