ด่านเจียยี่กวน

ด่านเจียยี่กวน ( Jiayuguan, Jiayu Pass)  จีนตัวเต็ม: 嘉峪关; จีนตัวย่อ: 嘉峪關; พินอิน: Jiāyù Guān-ความหมาย “ด่านหุบเขาดีเลิศ”) เป็นด่านหรือป้อมปราการสุดท้ายของกำแพงเมืองจีนทางด้านทิศตะวันตก ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เมืองเจียยี่กวน มณฑลกานซู

 

ด่านเจียยี่กวน สร้างขึ้นในช่วงต้น ราชวงศ์หมิง ราวปี 1372  ด่านเจียยี่กวนได้ถูกบูรณะครั้งสำคัญ 2 ครั้ง ในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง 2 ราชวงศ์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของจีน

ด่านเจียยี่กวน ได้รับการสร้างและออกแบบด้วยการคำนวณมาเป็นอย่างดี โดยผู้ที่คำนวณการก่อสร้างนั้นได้สั่งอิฐที่ใช้ในการก่อสร้างจำนวนพอดีกับการก่อสร้างพอดี โดยมีเกินมาเพียงก้อนเดียวเท่านั้น ภายในตัวด่านมีลานกว้างสำหรับการประลองยุทธ์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสำคัญของมณฑลกานซู

 

<------------->

<------------->

 

ด่านเจียยี่กวน ถือเป็นด่านสุดท้ายที่สุดชายแดนประจบกับชนเผ่ามองโกล ซึ่งสภาพแวดล้อมมีแต่ทะเลทรายเวิงว้าง

(227)