ดินแดนของแมวในรัสเซีย

Alla Lebedeva เกษตรกรในประเทศรัสเซีย ในใช้พื้นที่ฟาร์มของเธอและสามีให้กลายเป็นดินแดนสำหรับแมว โดยภายในฟาร์มมีแมวไซบีเรียนที่ได้รับการเลี้ยงดูอยู่เป็นจำนวนมาก เธอและสามีเลี้ยงดูพวกมันมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี แล้ว

 

แมวไซบีเรียน (Siberian cat ) เดิมมีชื่อเรียกว่า Moscow Semi-Longhair มีถิ่นกำเนิดในประเทศรัสเซีย เป็นแมวที่มีต้นกำเนิดมาจากธรรมชาติและในช่วงปี 1980 ได้กำหนด ความเป็นมารตราฐานให้แก่แมวไซบีเรียน แต่มันถูกนำเข้าไปยังอังกฤษในปี 1871

  

รูปร่างโดยทั่วไปมีความคล้ายคลึงกับ Norwegian Forest Cat แตความพิเศษของมันคือจะมีขนหนายาวในช่วงฤดูหนาว และขนจะสั้นลงในช่วงฤดูใบไม้ผลิ มีสีขนที่หลากหลาย

(14047)